Παραδοσιακοί Χοροί

Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός

Στο πλαίσιο του μαθήματος " Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός"
Οι συμμετέχοντες συνάπτουν δεσμούς με τα ήθη τα έθιμα και τις αξίες που μας μετέφεραν οι πρόγονοι μας.
Αναπτύσουν τις μουσικο-κινητικές τους δεξιότητες ενώ παράλληλα αποκτούν γνώσεις που αφορούν την ιστορία του τόπου μας, αισθητικές αξίες, αλλά και πρότυπα ζωής της εκάστοτε εποχής.
Η λαϊκή παράδοση του χθες, μεταφέρεται στην αίθουσα διδασκαλίας με σκοπό την διατήρηση και την διάδοση της.

Λειτουργούν τμήματα για όλες τις ηλικίες.
   

Αν θελετε να εγγραφείτε παρακαλω κλείστε τη θέση σας ΕΔΩ