Ρομποτική

Μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής STEM και Προγραμματισμού

     Εκπαιδεύτρια  : Αλεξοπούλου Αθανασία

STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics)

STEMSTEM είναι μια νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση ώστε οι μαθητές μέσα από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων-κατασκευών και προσπαθώντας να επιλύσουν  προβλήματα του φυσικού κόσμου, να εφαρμόζουν  τις  επιστήμες  των  Μαθηματικών, της  Φυσικής, της  Τεχνολογίας  και της Μηχανικής, με τρόπο βιωματικό, ανακαλυπτικό και διερευνητικό.

 

Nέα προσέγγιση στην εκπαίδευση ώστε οι μαθητές μέσα από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων - κατασκευών προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα του φυσικού κόσμου, εφαρμόζοντας τις επιστήμες των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Τεχνολογίας και της Μηχανικής, με τρόπο βιωματικό, ανακαλυπτικό και διερευνητικό.

Nέα μεθοδολογία στην καλλιέργεια των ικανοτήτων της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης και δημιουργικότης, χαρακτηριστικών που πρέπει να αναπτύθχθούν από τη νεαρή ηλικία ως εφόδια ζωής.

·        Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO bricks, εξοπλισμός  WeDo  και προγραμματισμός  σε Scratch

·        Εκπαιδευτική Ρομποτική με τον μικροελεγκτή Arduino UNO και προγραμματισμός σε Ardublock και Scratch4A

·        Εκπαιδευτική Ρομποτική με τον μικροελεγκτή BBC micro:bit και προγραμματισμός σε Microsoft MakeCode και Scratch

Αν θελετε να εγγραφείτε παρακαλω κλείστε τη θέση σας ΕΔΩ