Διαδικασίες χορήγησης ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021). 

Κριτήρια υπαγωγής:

  • Το μέτρο αφορά καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος μέχρι τις 31/12/2021  που να έχουν ήδη αποσυνδεθεί ή θα αποσυνδεθούν από το δίκτυο έως τις 15/02/2022.
  • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου και να μην έχει πραγματοποιηθεί επανασύνδεση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
  • Ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και στα τηλέφωνα: κ. Μαρία Χαλδαίου 213 212 3 113, ώρες επικοινωνίας  09:00 - 14:00.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στα συνημμένα αρχεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το ΦΕΚ 6302/Β/29.12.2021, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, την αίτηση επανασύνδεσης και τις οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ

Αν θελετε να εγγραφείτε παρακαλω κλείστε τη θέση σας ΕΔΩ