Διαγωνισμός του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/12/2021, ημέρα Τετάρτη  

·         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.400,00 € με Φ.Π.Α.

·         Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, για τη βελτίωση της βατότητας και την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, σε οδούς του Δήμου Αχαρνών, που χρίζουν τέτοιων παρεμβάσεων.

Και συγκεκριμένα αφορούν:

     1. Ανακατασκευή πλακών πεζοδρομίου στην πλατεία Καλλία  (οδός Αγίου Γεωργίου και Σπετσών Ο.Τ. 283Α) 

     2. Κατασκευή πλακών πεζοδρομίου  (Έναντι  7ου Δημοτικού Σχολείου) Ο.Τ. 2077

     3. Κατασκευή πλακών πεζοδρομίου  (οδός Παναγίας Μυροβλύτισσας Έναντι 15ου   Δημοτικού Σχολείου Ο.Τ.  Γ1509)    

Τα έγγραφα που συνοδέυουν το διαγωνισμό είναι τα εξής :

1) Μελέτη 197/2021

2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

3) Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

4) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμος Αχαρνών

Τηλέφωνο: 213 20 72 513

Αν θελετε να εγγραφείτε παρακαλω κλείστε τη θέση σας ΕΔΩ