Παράταση για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Στέγασης

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Πετάκος και η
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής σας ενημερώνουν πως σύμφωνα με
Υπουργική Απόφαση παρατείνεται για έναν (1) μήνα  η ισχύς των
εγκριτικών αποφάσεων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
και του Επιδόματος Στέγασης για τις αιτήσεις εκείνες που έληγαν και
θα έπρεπε να επανυποβληθούν τον Ιανουάριο του 2022.  
Υπενθυμίζεται ότι:
α) Σε περίπτωση που υποβληθεί εντός του Ιανουαρίου 2022 αίτηση απευθείας από
τους αιτούντες, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει
σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί
αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.  
γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό
μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την
αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για ένα μήνα.

Αν θελετε να εγγραφείτε παρακαλω κλείστε τη θέση σας ΕΔΩ